Historie

Uddrag af Taekwondo’ens historie

Historien om hvor Taekwondo stammer fra og hvordan Korea har udviklet sig, er naturligvis vigtig for os Taekwondo udøvere. Her er lidt fakta, du bør kende om dette:

Omkring år 3-427 e.kr. ses de første beviser på koreanske Taekwondo lignende teknikker. Fundet af et vægmaleri i en hule i datidens Koguryo kongeriget kan dateres tilbage til dette tidsrum.

væg1

00-600 e.kr.
Den indiske buddhist munk Bodhidharma ankom til et kloster ved Shaolin-So i Kina.
Her underviste han i meditation og specielle fysiske øvelser og åndedrætsteknikker. Som følge af træningen lærte munkene en høj grad af beherskelse over krop og sind. Metoderne lagde senere
grunden for de kinesiske kampkunstarter som Kung Fu, Kempo og Tai Chi Chuan. Da hans indsats dateres væsentlig senere end vægmaleriet under Koguryo, er det således ikke korrekt, at han grundlagde den asiatiske kampkunst.

57 f.kr.-668 e.kr.
Kongeriget Silla regerede i et område svarende til den sydøstlige del af det
nuværende Sydkorea.

37 f.kr.-668 e.kr. 
Kongeriget Koguryo regerede i nord i et område omtrent svarende til Nordkorea
og Manchuriet. Her havde man en militær institution ved navn Kyung Dang, som i modsætning til Sillas Hwarang var en folkelig bevægelse.

18 f.kr.-670 e.kr.
Kongeriget Paekche regerede i sydvest i et område svarende til store dele af det
nuværende Sydkorea.

ca. 576 e.kr. 
Hwarang skolen blev grundlagt i Silla af den buddhistiske munk Won Kwang Bopsa
på kong Jin Hung ønske. Hwarang, som betyder blomstrende ungdom, bestod af unge, veltrænede og højt motiverede adelige mænd. De blev bla. trænet i kampteknik, militær taktik, filosofi og etik.
Det kampsystem de trænede efter, blev oftest benævnt Soo Bak. Der blev lagt vægt på høj moral både i omgang med andre mennesker og i kamp.

668-670 e.kr. 
De tre kongerigers periode sluttede, da Silla samlede Paekche, de sydlige dele af
Kogoryo og Silla til et Storsilla og dannede en koreansk stat med central regering.

670-918 e.kr. 
Kongeriget Storsilla regerede over det samlede Korea. Når Silla var i stand til at samle
de tre kongeriger, skyldtes det bla. Hwarang krigerne i kraft af deres dygtighed og kampmoral.
Datidens kampsportsgrene, som blev vist ved officielle lejligheder, var bla. Soo Bak (overvejende håndteknikker), Tok Kyon I, som senere blev til Tae Kyon (overvejende benteknikker), Sirrum (brydning) og Kyok Gom (sværdkamp).

væg2

1392-1910 e.kr.
Yi-dynastiet afløste Koryo-dynastiet, og konfucianismen blev gjort til
statsreligion i stedet for buddhismen. Ifølge konfucianismen skulle højerestående mænd bruge deres tid på at studere kinesiske skrifter, digte eller spille musik. Fysiske anstrengelser var kun for almindelige mennesker. Som en konsekvens gik det i løbet af perioden alvorligt tilbage for kampkunst som Soo Bak og Taekyon.

1790 e.kr
Generalerne Yi Dok Mu og Park Tae Ka skrev den første kampkunst lærebog, Mu Ye
Do Bo Tong Ji. I fire bind beskrev de i tekst og figurer 24 forskellige koreanske kampkunstarter, som var i fare for at blive glemt, da hæren overvejende trænede bueskydning.

væg3

1910-1945 e.kr.
Under den japanske besættelse forbød regeringen alle koreanske kulturelle
aktiviteter, og tvang befolkningen til at tage japanske navne. Enhver form for træning af koreanske kampsystemer var således også forbudt. De kunne derfor kun trænes i hemmelighed.
Japanerne bragte nye stilarter til Korea bla. Judo og Karate. Disse blandedes med gamle stilarter, og systemer som Tang Soo Do og Kong Soo Do opstod.

1945 e.kr.
Korea blev atter frit, og hæren begyndte igen at undervise i koreansk kampkunst. Der
åbnedes nye skoler eksempelvis Chung Do Kwan og Moo Duk Kwan. I årene efter fulgte flere skoler.

1955 e.kr.
Lederne af de store skoler mødtes d. 11. april med det formål at samle de forskellige
stilarter til ét stort system. De enedes om at gøre det under navnet Tang Soo Do. Navnet blev senere ændret til TAEKWONDO, som bedre beskrev kunsten og mindede mere om det gamle navn Tae Kyon, en af forløberne for Taekwondo.

1963 e.kr.
General Choi Hong Hee, 9.dan, blev leder for det nystiftede International Taekwondo
Federation (ITF). Han var en af hovedmændene bag sammenslutningen til et system.

1968 e.kr.
Choi Hong Hee blev udvist af Sydkorea efter et mislykket statskup.

1972 e.kr.
Kukkiwon blev indviet. Kukkiwon blev senere gjort til hovedkvarter for Taekwondo.

1973 e.kr.
Den 28. maj blev World Taekwondo Federation (WTF) stiftet med Dr. Un Young Kim
som præsident. Det første verdensmesterskab blev afholdt i Kukkiwon.

1973-1975 e.kr.
Hyong’s og Palgwe’er, som stilmæssigt lå tæt opad karate, erstattedes i WTF af
Taegeuk’er og de nuværende højbælte poomse’er. Taegeuk poomse’er blev udviklet i
samarbejde mellem Tae Kyon mester Song Dok Gi og Taekwondo mestre. I de nye serier introduceredes kortere og smallere stande samt de benteknikker som Taekwondo nu er kendt for.

Taekwondo i Danmark

1968 
Taekwondo introduceredes i Danmark ved at to hollandske
instruktører, Theo P. Salm og Bernd Denni, underviste på campingpladser i deres ferie. En af eleverne var Gunnar Sørensen, som får Taekwondo introduceret som en disciplin under Dansk Judo Union.

1971 
Gunnar Sørensen, 4. kup, åbnede Danmarks første klub med ca. 100
medlemmer i Sønderborg.

1972
Gunnar Sørensen fungerede som den første landstræner for Danmark.

1975 
Den 15. februar blev Dansk Taekwondo Forbund (DTF) dannet med
Gunnar Sørensen som formand.

1976 
Cho Woon Sup bosatte sig som den første koreanske instruktør i Danmark. Choi Kyong An kom til Danmark og blev dansk landstræner.

Choi Kyong An kom til Danmark og blev dansk landstræner.

1980 
DTF blev optaget under Dansk Idrætsforbund (DIF). Ko Tae Jeong blev dansk landstræner. Det 3. Europamesterskab afholdtes i Esbjerg.

1983 
Det 6. verdensmesterskab for mænd og det 1. verdensmesterskab for
kvinder afholdtes i Brøndby hallen. Else Marie Olsen og Michael Knudsen
vandt bronze, mens Lene Lauritzen vandt sølv.

1988 
Annemette Christensen vandt guld og Karin Schwartz vandt sølv ved
OL i Seoul.

1990 
Der afholdtes Europamesterskaber i århus.

1991 
Gergely Salim og Tonny Sørensen vandt guld og Josef Salim vandt sølv
ved VM i Athen.

1992 
Gergely Salim vandt guld ved OL i Barcelona.

1993 
Stort gennembrud for Danmark ved EM i teknik i Østrig, hvor Dang
Dinh Ky Tu vandt guld individuelt og Henrik Bak Knudsen, Michael Ryge,
Martin Lamm vandt guld i synkron.